PRZEDZIAŁY CENOWE

Klasyfikacja gontów w przedziałach cenowych.

Ilość pełnych (białych) znaczków $ oznacza przedział cenowy, w którym dany gont się znajduje.

ceny od 20 do 30 zł

ceny ponad 30 zł

ceny od 30 zł do 40 zł

ceny powyżej 40 zł