GONT LAMINOWANY

W odróżnieniu od zwykłych gontów, gonty laminowane mają minimalny współczynnik przekrycia dachu wynoszący 2,5. Oznacza to, że w każdym miejscu połaci dachowej pokrytej gontem leżą co najmniej dwie i pół warstwy tego materiału.