Wycena Dachu

ZASTOSOWANIE KOMPLETNEGO SYSTEMU DACHOWEGO GWARANTUJE JEGO DŁUGOWIECZNOŚĆ

FORMULARZ WYCENY DACHU

Prześlij nam dane swojego dachu, projekt lub rysunek z wymiarami, wówczas prześlemy całkowity kosztorys.

 • jeśli znasz powierzchnię dachu i długość kalenicy – nie jest konieczne wysyłanie projektu
 • do dokładnego obliczenia powierzchni dachu potrzebny jest RZUT DACHU z projektunie RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ
 • można przesłać własny rysunek z wymiarami dachu
 • w każdym przypadku wymiary muszą być czytelne.

WAŻNE INFORMACJE DOT.ELEMENTÓW PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU DACHU w Goncie Bitumicznym

Dla zachowania pełnej gwarancji producenckiej, w każdym systemie montażu gontu muszą być spełnione poniższe warunki

 1. podkład – każdy gont bitumiczny wymaga podkładu
 2. wentylacja – prawidłowa wentylacja dachu gwarantuje jego długowieczność oraz komfort użytkowania
 3. montaż musi odbyć się zgodnie z instrukcją i SZTUKĄ BUDOWLANĄ
 4. do zachowanie gwarancji NIE JEST WYMAGANY odbiór dachu oraz autoryzacja wykonawcy.

Dodatkowo akcesoria dedykowane przez producenta zapewniają zachowanie pełnej gwarancji.

 • gont STARTOWY – zalecany do stosowania (jeśli dostępny w systemie) – zwiększa odporność na wiatr w newralgicznych miejscach jakim jest początek dachu
 • uszczelniacze dachowe – stosuje się zawsze na połączeniu gontu z blachą
 • gwoździe kręcone – zwiększają odporność na wiatr oraz gwarantują prawidłową wulkanizację gontu
 • papa KOSZOWA – stosowana do newralgicznych miejsc jaki są kosze dachu. Jeśli w systemie nie występuje w kolorze gontu, zaleca się stosować papę samoprzylepną.
jeśli przesyłasz plik z rzutem dachu, NIE JEST KONIECZNE wpisywanie poniżej wartości liczbowych
Jeśli potrzebne są jeszcze inne elementy systemu prosimy o wpisanie w polu WIADOMOŚĆ.
- rynny - konieczne podanie wysokości spustów
- kominki wentylacyjne, przejścia antenowe lub solaryjne.
- papa koszowa
- Dołącz pliki z rzutem dachu (prosimy nie wysyłać rzutów więźby dachowej - tylko rzut dachu z projektu lub własne rysunki w wymiarami)
- Wymiary muszą być czytelne
- maksymalnie można wysłać 4 pliki

Informujemy, że nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za różnice między wyliczeniami, a stanem faktycznym dachu.

Administratorem danych osobowych jest: NAVIBOX-matsell.pl s.c., ul. Bandrowskiego 7, 41-300 Dąbrowa Górnicza, e-mail: matsell@matsell.pl , telefon: 32/ 261-02-70 Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest odpowiedź na kontakt zainicjowany przez wypełnienie i wysłanie formularza kontaktu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO). Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Ciebie. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie przez Ciebie z tego prawa pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.

Schemat KOMPLETNEGO SYSTEMU Dachowego przy montażu GONTU BITUMICZNEGO